Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet ger sin beskrivning. Partsinlaga kanske men beskriver ändå verkligheten så neutralt som det går.

Elförsörjningen väcker mängder med känslor och inte minst vilka energikällor vi ska ha.

Förtjänar att påpekas att LRF anser elledningar ska markförläggas, helst tillsammans med övrig infrastruktur.

https://ei.se/om-oss/nyheter/2021/2021-10-29-elpriset-hogre-an-pa-lange---vad-beror-det-pa-och-vad-gor-ei

 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare