Hur jobbar LRF med att få mer pengar till vägnätet?

- Värmlands kommungrupper krokade arm med sina kommunalråd inför att infrastrukturpropositionen släpptes i april. De skrev ett upprop till de värmländska riksdagsledamöterna som i sin tur ställde interpellationer i frågan.

Alla våra regionstyrelser och personal träffade ett antal riksdagsledamöter i riksdagen i november och frågan om finansiering av vägarna var en av frågorna som lyftes och diskuterades.

LRF anser inte att höghastighetsjärnvägen (nya stambanor) ska finansieras inom ordinarie ram, utan det måste till andra pengar. Vi måste ta hand om det vi har innan vi bygger nytt.

Vad händer nu i vägfrågan?

Trafikverket presenterar nu sin infrastrukturplan för regeringen, den 30 november dvs där kommer inte riksdagen ha något att säga till om. Frågan om höghastighetsjärnväg var en del av januariavtalet och det är möjligen lite oklart hur detta presenteras (när proppen togs av riksdagen i somras fanns avtalet fortfarande men nu gör det ju inte det). Parallellt pågår en process i alla regioner om de olika länstransportplanerna där man kort kan beskriva det som en prioritering av de pengar staten fördelar till det allmänna vägnätet som ligger utanför nationell plan (de största vägarna och järnvägarna). Det är Trafikverket som är utförare av länsplanerna men regionerna fördelar och LRF påverkar i den mån vi kan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör