Vattendirektivet, översiktsplanen, enskilda vägar och livsmedelsförsörjningen avhandlades på mötet som LRFs kommungrupp i Arvika bjudit in till.

 - Vi pratade en del om vattendirektivet, då Arvika är en av de kommuner i Värmland som begärt överprövning. Med politikerna kunde vi lyfta bland annat detta med utrivning av dammar och vilka konsekvenser det kan få på lokalsamhället. Vattendirektivet är ju ett komplext ämne och det är mycket som man behöver läsa in sig på, men vi fick till en jättebra diskussion med kommunen, säger Anders Lundmark som är ledamot i Arvika kommungrupp. Kommungruppen är också väldigt tacksam för det stöd som vi fått av Kajsa Edbom. Kajsa som jobbar halvtid för LRF är väldigt insatt i frågorna om vattendirektivet.

Översiktsplanen, enskilda vägar och livsmedelsförsörjningen var också ämnen som lyftes under mötet.

 - Arvika kommun är bra på att upphandla lokal mat, vilket vi tycker är väldigt positivt. Vi brukar prata om vikten av den lokala livsmedelsförsörjningen, säger Anders.

Kommungruppen brukar träffa politikerna och tjänstemännen en till två gånger per år, i våras var temat hållbarhet.

 - Nästa år är det ju valår och då planerar vi en bussresa i kommunen, vi har gjort bussresor tidigare med politikerna inför valet, då har vi bland annat besökt ett sågverk, vattenkraftverk och en mjölkgård. Dessa resor har varit uppskattade och vi har haft bra samtal, avslutar Anders.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

 


Anders Lundmark, ledamot Arvika kommungrupp. Foto: Privat.