Det fiffiga med vecka 47 är att det är upp till varje kommungrupp att hitta på något som passar varje kommun beroende på vad som är aktuellt för stunden i den kommunala världen. När frågan kom upp på vårt möte så hade vi dåligt med uppslag om frågor specifikt för vår kommun. Vi är redan en del i näringslivet och har god kontakt med både politiker, näringslivet och tjänstemän. Så för att ändå hänga på påverkanstrenden bestämde vi att lyfta frågan till skogsdebatten, och närmare bestämt #jagkännerinteigenmig.

Att ordna en aktivitet just vecka 47 passade dåligt in i politikernas schema på grund av att de är upptagna med fullmäktige. Det som är bra är att det går lika bra att göra det vecka 48! Hur som helst kommer vi bjuda ut politikerna på en busstur i Kristinehamn för att visa lite olika skogsbruk och informera om hur familjeskogsbruket skiljer sig från den bild som målas upp i media. Vi ska prata om hållbarhet i skogsbruk och vilka värden de medför, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi ska dessutom stolt visa upp vår skog och berätta att det är just brukandet av den som ger den dess värde i både estetiskt och för bioekonomin.

Eftersom frågan är så viktig för alla oss i kommungruppen och vi inte vill missa att framföra något så kommer vi få förstärkning av Lars-Johan Lander i regionstyrelsen för att ytterligare boosta på våra argument. Vi har engagerade styrelser och personal som gärna hjälper till att stötta upp i vårt påverkansarbete vilket vi förstås ska nyttja ute i kommunerna!

Mer tips idéer och inspiration om v.47 finns här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/gemensamma-aktiviteter2/vecka-47/

Lycka till i ert påverkansarbete alla kommungrupper där ute!

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare