Våren 2019 fick Peter Erlandsson avslag på sin anmälan om avverkning i ett skogsskifte på hans fastighet i Västra Fågelvik. Beskedet från Länsstyrelsen var att reservat skulle bildas i området. Han motsatte sig detta eftersom han byggt upp en fastighet och investerat i maskiner och lokaler som ska vara en del i hans företagande. Om det blir ett reservat kommer detta slå sönder hans fastighet i ett område där arronderingen generellt är väldigt svår. När han fick förslaget så visade det sig dessutom att reservatsplanerna var större än han från början hade fått signaler om. Det berörde runt 40 procent av hans mark.

I förra veckan stämde markägaren träff med Länsstyrelsen ute på fastigheten och där fick han berätta om hur planerna påverkar hans företag och privatekonomi. Hans budskap var att han vill driva sitt hållbara skogsbruk, men kan tänka sig att diskutera skötseln i vissa delar av området.

För LRF är hållningen fortsatt klar: Skydd av mark ska bildas på frivillig grund och det är något som också regeringen håller med om i den proposition som lagts för prövning i riksdagen.

Läs ett tidigare reportage om Peter Erlandssons ärende här:
Fastighet splittras av reservatplaner - LRF

Erik Evestam
Verksamhetsutvecklare: äganderätt och strandskydd