Valår. Parlamentarisk röra. Pandemi. Gängkrig. Energikris. Inflation. Rysk aggression.

Hipp hopp och dunka dunka, måndagar mygg och mjäll.

Nej det är inte en låt av Svenne Rubins vi befinner oss i, det är en besvärligare samhällssituation i vårt land och vår omvärld än vi befunnit oss i på många decennier.

Samtidigt upplever lantbruket i Sverige en besvärligare lönsamhetssituation än på väldigt länge. I höstas bedömde vi kostnadsökningarna till drygt 4 miljarder på årsbasis. I en bransch med ett årligt netto på 2–3 miljarder på gårdsnivå är det lätt att se det omöjliga för företagen där många fortfarande lider av sviterna efter torkan 2018. Efter höstens beräkningar har kostnaderna ökat ytterligare.

Gödning är idag tre gånger så dyrt som för ett år sedan.

Inblandningsdirektivet och minskad återbetalning av energiskatter gör att svenska bönders kostnader stiger mer än våra konkurrenters.

40% av bönderna har ännu inte köpt den gödning som behövs för att odla kommande säsong. Med opålitliga intäkter för gårdens produkter men garanterat höga kostnader för både odling och foder överväger många just nu vad och om de ska odla och hur mycket av till exempel kött eller mjölk som alls ska produceras.

För varje lantbrukarfamilj är krisen verklig nu. Bondens beslut att odla eller inte påverkar utbudet av mat nästa vinter. Efter valet. För varje annan familj kommer krisen bli uppenbar då. Den globala livsmedelskris som är under uppsegling till följd av exportförbud för fosfor från Kina till bland annat Australien, och på grund av höga energipriser gödningsfabriker i malpåse i hela Europa krävs politiska besked nu.

Svenska bönder behöver politikernas besked om hur de vill se till så vi har råd att producera den mat som ska fylla butikernas hyllor nästa vinter.

En annan regering att prata med, men samma riksdag. Deras arbete med vårändringsbudgeten börjar nu. LRFs också.

Vi träffar departement och ministrar och utskott, partier och respektive regions ledamöter.

Vi behöver prata om det akuta läget 2022. Vi behöver prata om den miljard per år som fattas i landsbygdsprogrammet från 2023 och framåt. Och vi behöver prata om hur politiken måste ge förutsättningar för svensk produktion av biodrivmedel och hur svenskt lantbruks konkurrenskraft ska stärkas på både kort och lång sikt för att produktionen ska kunna öka och omvärldsberoendet minska.

Detaljerna i våra budskap och krav mejslas fram just nu. Dina medskick på avdelningsårsmöten eller genom att du hör av dig direkt stärker och peppar. Det behövs mer än på länge.

Patrik Ohlsson
ordförande LRF Värmland