Dryga trettiotalet medlemmar hade kommit till bygdegården i Nysäter och några valde att delta digitalt. Även ett par riksdagsledamöter fanns på plats via Teams, Daniel Bäckström och Kjell-Arne Ottosson.

Mötet började med att närvarande riksdagsledamöter berättade om sitt högaktuella arbete rörande kostnadskrisen inom jord och skogsbruk. Det finns ett intresse för att vara med att lösa våra problem, det är tydligt. Nu vill det till att få snabba lösningar på plats, så hjälpen inte blir för sen.

Tillsynsavgifterna har ökat kraftigt samtidigt som tillsynen har legat kvar på samma nivå, vilket LRF har påtalat för kommunen. Kommunen var mer intresserad av att höja besöksfrekvensen än att sänka avgiften. Fortsättning följer i denna fråga.

Årsmötet beslutade att minska styrelsen från 9 till 8 ledamöter.

När det var dags för punkten ”hedersomnämnanden och utmärkelser” så utbrast ordförande Ola glatt; ”Är det nån som vill föreslå sej själv eller är ni nöjda som det är?”
Och de skämtsamma orden sammanfattar årsmötet i Norra Säffle väl. Det är glatt, roligt, trevligt och dessutom nyttigt att träffas igen!

Tillsammans utvecklar vi landsbygden!

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare


När smakar en smörgåstårta bäst? Tillsammans efter
ett LRF-årsmöte!