Det säger Svenska Kraftnät och andra nätägare. Det är LRF helt överens med dem om. Däremot är vi inte överens om hur. Luftledningar tar bland annat mycket skog i anspråk, kräver breda skyddszoner och ger oönskade magnetfält. LRF vill se mycket mer kablar och det finns bra likströmsteknik för högre spänningar och längre avstånd.


Foto Sune Johansson

I söndags morse visades med allt tydlighet att luftledningar inte är synonymt med robusthet. En stolpe på 400 kV-ledningen mellan Ringhals och Tenhult gav upp.


Foto Sune Johansson

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare