Det är just nu väldigt dyrt att vara bonde. Ett antal skeenden har samverkat till att skapa extremt höga kostnader på foder, gödsel, el, diesel och andra varor som behövs för att producera maten. Många djurbönder riskerar hela sin konkurrenskraft. Det har inte gått särskilt lång tid sedan torkåret 2018 och många företag har inte hunnit bygga upp en reserv som täcker för ett sådant här extremläge just nu utan slut i sikte. Förutom att behöva lägga räkningar på hög och riskera betalningsanmärkningar (eller i värsta fall konkurs) kan det ekonomiska läget göra att man tappar framtidstron, drar ner på verksamheten, skjuter upp viktiga investeringar och ställer in generationsskiften.

LRF signalerar därför väldigt tydligt till politiken på alla nivåer att alla varningslampor nu blinkar rött.

Läget är akut för många lantbrukare med djur. Vi blir dagligen kontaktade av förtvivlade medlemmar som är förtvivlade över att det fattas så mycket mellan för höga kostnader och för låga intäkter. Vår bild delas även av landshövdingar och banker.

LRF la i november ett konkret förslag om ett hållbart krispaket på näringsdepartementets bord. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Trots flera möten mellan LRFs förbundsordförande Palle Borgström och landsbygdsministern har regeringen inte kunnat ge något besked. Under miljö- och jordbruksutskottets möte på torsdagen kom inte heller något besked.

LRFs underlag och bedömningar visar att de extrema prishöjningarna för insatsvaror belastar svenskt lantbruk med närmare två miljarder under 2021 och 2022, vilket motsvarar en inkomstsänkning med 25 procent. Den snabba kostnadsutvecklingen under senhösten har nu fått Jordbruksverket att justera sin prognos för 2021 nedåt med 400 miljoner kronor och verket bedömer att sektorn kan tappa ytterligare en miljard i inkomst 2022.

LRF noterar även att Jordbruksverket har justerat ned kostnadsvolymen för insatsvaror med 1 miljard för 2021 vilket tydligt signalerar att lantbrukare avvaktar inköp inför 2022 eller helt enkelt redan beslutat om att minska sin produktion. Det hör vi i våra kontakter med våra medlemmar, betonade Palle Borgström, på mötet med Riksdagens miljö- och jordbruksutskott.


Robert Larsson
Regionchef