Regeringen har nyligen beslutat att biogasanläggningar, där gödsel rötas, ska kunna få klimatinvesteringsstöd för elproduktion i stationära motorer. Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el. Gödselbaserad biogas för elproduktion är en klimatsmart investering som genererar biogas, biogödsel och minskad klimatpåverkan. Annan typ av elproduktion kan som tidigare inte få stöd från Klimatklivet.

Ändringen som möjliggör produktion av gödselbaserad biogas och el trädde i kraft den 18 januari. Läs mera om nyheten på Länsstyrelsens webbplats.

Investeringar i anläggningar för gödselbaserad biogas har tidigare kunnat få stöd från Klimatklivet under förutsättning att biogasen uppgraderades till fordons-gas. Med den nya ändringen i regelverket ökar möjligheterna för jordbruksföretag att producera grön el som bidrar till ett hållbart jordbruk och till att nå målbilder i Värmlands energi- och klimatstrategi. Med gemensamma krafter kan vi nå det svenska målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Förutsättningarna för Klimatklivet är fortsatt goda. I den beslutade budgeten för 2022 ökar anslaget med ytterligare 800 miljoner kronor till totalt ca 2,8 miljarder kronor.

Följande ansökningsperioder är möjliga under år 2022:

○ 10 februari–28 februari

○ 3 maj–18 maj

○ 23 augusti–8 september

Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats och på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen Värmland ger råd och vägledning i framtagandet av en ansökan inom ramen för Klimatklivet.

Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera möjligheter att söka Klimatklivet!