LRF Värmlands styrelse har träffats för årets första styrelsemöte. Frågor som lyftes var den pågående kostnadskrisen. Hur ser det ut bland våra medlemmar och hur arbetar vi vidare mot våra politiker för att påverka att det händer något. I februari planeras en träff med de värmländska riksdagsledamöterna och där kommer detta vara den viktigaste frågan att diskutera.

På agenda fanns även att diskutera en utredning om ”Vägen mot ett fossilobereonde jordbruk” som just nu är på remiss från regeringen där LRF är en remissinstanserna.

Vi är även mitt uppe i en årsmötessäsong för lokalavdelningar – alla i regionstyrelsen erbjuder sig att delta på lokalavdelningarnas årsmöten. Missa inte just ditt lokalavdelningsårsmöte och kom och träffa någon av oss.

Här kan du se och lyssna till några frågor som lyftes under styrelsemötet:  https://youtu.be/Qa93I1sAjzI

LRF Värmland