När sten läggs på börda är det viktigt att ha en stark organisation som arbetar för en. När resten av samhället går ur den kris som pandemin inneburit går jord- och skogsbruket in i ett år av kostnadskris och bisarra nya tillämpningar av artskyddet. I båda fallen äventyras inte bara bönders ekonomi utan också hela landets ekonomi och säkerhet. Vi är i en otroligt intensiv period av påverkansarbete och att hjälpa politiker att tänka just nu.

Samtidigt med dessa utmaningar har vi många skäl att glädjas och fira. Årsmötessäsongen i lokalavdelningarna visar tydligt att LRF Värmland är en i högsta grad levande folkrörelse trots de utmaningar vi haft med att träffas de senaste åren. Bra och engagerade diskussioner både om LRFs utveckling och i ämnen som ger upphov till ett antal motioner. Några fortfarande i de digitala mötesformer vi vant oss vid, men många i energigivande möten med rejäla handtryckningar och ryggdunkningar tillsammans med vänner och kollegor vi inte mött på länge. Vi har också anledning att glädjas åt att ha den bästa medlemsutvecklingen i hela Sverige.

Tack vare våra kommungruppers arbete har 14 av 16 kommuner begärt överprövning av vattendirektivet hos regeringen. Även här bäst i Sverige. Vi har under året fått till en regional skogsstrategi tillsammans med myndigheter och andra organisationer vars bärande inriktning är ökad produktivitet i produktionsskogen. Likaså i den regionala utvecklingsstrategin är skogen och bioekonomin utpekat som en av de viktigaste för Värmland, faktiskt tillsammans med maten. Listan kan göras mycket längre.

Vi har också stort intresse från media för våra frågor liksom hos alla politiker. Gröna näringars och landsbygdens förutsättningar är avgörande för omställningen till ett hållbarare samhälle och det ger oss goda förutsättningar för att LRF ska kunna få gott genomslag under det nu inledda valåret.

Hur firar man bäst i en folkrörelse och en företagarorganisation? Hur får man förnyad fart efter ett par år med hinder för det som ger energi och framdrift, de personliga mötena? Hur mobiliserar man i en bekymmersam tid? Såklart genom att samlas och ta sig an aktuella utmaningar och staka ut möjligheter, men också genom att unna sig en fest. Allt detta ska vi göra vid vår regionstämma på Selma Spa den 26e mars. Det blir en bra start för arbetet under valåret i lokalavdelningar, kommungrupper och hela LRF Värmland för att skapa goda förutsättningar för våra 5500 medlemmar.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland