Under flera hundra år har vi provat oss fram till vad som ger skördar utan för stor risk, hur gör vi det utan att ta för stora resurser i anspråk och hur vi kan lagra maten. Allt detta innan vi fick tillgång till fossila bränslen som revolutionerade vårt sätt att leva och ökade vår levnadsstandard enormt mycket.

Vi har använt betande djur för att förädla gräset som vi inte kan äta själva. Vi har (även förr i tiden) funnit innovativa lösningar för att lagra mat längre tider. Skrädmjöl, rökt korv och ost är bra exempel. Vi har värnat grannsämjan för vi vet att vi behöver varandra. Förslagsvis satsar vi vidare på dessa säkra kort.

Ser reklam som vill sälja ultraprocessad mat med klimatargument och hoppas att ingen tror på detta. Förutsätter att våra folkvalda ser till att Sveriges befolkning kommer ha mat även om det inte går att importera råvaror eller energi. Och apropå våra folkvalda…

Livsmedelsstrategin från 2017 har (ännu) inte gett de effekter som man hoppats. Någonstans på vägen till verkställighet tappas målen bort. Kanske kriserna som vi upplevt och upplever gör att den breda politiska överenskommelsen faktiskt blir verkstad och vi fortsatt kan dricka färsk mjölk och med innovation kanske också kaffe baserad på svensk råvara.

Anna Ramebäck
Regionstyrelsen LRF Värmland