Med ökad kunskap kan du göra bättre bedömningar och ta bättre beslut om ditt brukande och hur du ska minska vilttrycket på dina marker, om det behövs. 

- Dessutom blir diskussionerna mellan arrendatorer och jordägare och mellan brukare och jägare bättre och intressantare om vi vet mer än vi hittills gjort om viltskadornas storlek säger Janne Landström, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige.

Bygger du enkla betesburar på strategiska ställen får du referensytor och får därmed får du reda på hur vilttrycket ser ut på just din fastighet.

- Dokumentera gärna under växtodlingssäsongen och för en dialog med din/dina jägare avslutar Janne. 

Så bygger du betesburar - Här är en guide om hur du enkelt bygger en referensbur >>

Jan Landström
Verksamhetsutvecklare, Viltbevakningsansvarig 
jan.landstrom@lrf.se
070-321 21 55