Sabina Svensson är lantbrukare på gården Basterud Gärdet i Ekshärad. Hon har valt att engagera sig i LRFs kommungrupp i Hagfors.

– Jag är med i lokalavdelningen LRF Älvdal och i LRFs kommungrupp Hagfors. Lokalavdelningen är liten, eftersom vi är få lantbrukare i Klarälvdalen. Min man var tidigare engagerad i LRF. När han slutade som förtroendevald sa jag att vi ändå behöver vara med och engagera oss och visa andra att vi yngre vill, säger Sabina Svensson.

Sabina är med i kommungruppen, dels för att visa andra att det går att driva lantbruk i Hagfors kommun, dels som ett sätt att få med fler lantbrukare.

– I kommungruppen har vi väldigt intressanta diskussioner och som förtroendevald blir man också upplyst om vad som händer i omvärlden.

Kommungruppen i Hagfors har gjort ett stort påverkansarbete, och bland annat jobbat mycket med livsmedelsfrågan.

– Där skulle jag säga att vi nått framgång. Hagfors kommun vill gärna ha lokala råvaror och vi i kommungruppen diskuterar mycket med dem om hur vi kan göra. Vi behöver bli fler livsmedelsproducenter i Hagfors, säger Sabina Svensson.

Kommungruppen har också jobbat en hel del med Vattendirektivet, och man har också tagit fram en plan för hur de i kommungruppen ska agera om någon blir utsatt för aktivister, antingen på egna gården eller om en grannen blir utsatt.

– Det bästa med att vara engagerad i kommungruppen är att jag fått så mycket kunskap. Jag har lärt mig otroligt mycket, jag har ju fått ta del av den erfarenhet som de som varit med ett tag gärna delar med sig av.

Sabina driver gården Basterud Gärdet tillsammans med sin man Peter. De har tidigare haft hereforddjur, men nu håller de på att avveckla och byter i stället ut dem mot fjällkor. Paret inriktar sig i dag på naturbete.

– I våra trakter finns det mycket mark, däremot är inte arronderingen den bästa. Det finns också många gamla beten som håller på att växa igen. Vi tror på ett livskraftigt lantbruk här, men man behöver titta på hur man kan modernisera, säger Sabina Svensson.

Sabina och Peter sneglar också på Norge och tar in kunskap från andra sidan gränsen. Bland annat har de följt ett försök med så kallat ”no fence”-bete, ett virtuellt stängsel.

– Vi tittar på hur vi kan göra på den svenska sidan gränsen och vi hoppas att det kan fungera här.

– Vi skulle gärna få fler kolleger här i Hagfors, och fler som engagerar sig i LRF också, säger Sabina Svensson.

FAKTA BASTERUD GÄRDET

Sabina: ”Vi brukar cirka 100 ha åkermark , varav 15 ha är egen mark. 80 ha skog. Vi har vall- och växtodling där vi bland annat odlar bovete och även en del annan spannmål. Vi är anslutna till Krav.

Vi har båda jobb vid sidan av gården. Jag är skogsmästare och när jag inte är föräldraledig jobbar jag deltid med skogliga frågor på Skogsmäklarna i Ekshärad. Peter jobbar med försäljning av skogsmaskiner på Maskin Väst i Karlstad. För driften av gården har vi mycket god hjälp av Peters föräldrar. Vi har också tillfälligt dragit ner på antalet kor i och med skiftet till fjällkor och lånar därför ut en våra två ladugårdar till Peters föräldrars verksamhet.

Det är moderna byggnader som byggdes 2010.”


Clara Hyltbäck
Kommunikatör