2017 hade Jordbruksverket ett projekt där man ville öka antalet EU-märkningar av svenska produkter. Margareta Edsgård arbetade då på Nifa i Värmland och tyckte att skrädmjölet utmärkte sig som en unik produkt och skulle kunna passa in i kriterierna för märkningen, skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.

– Jag tog kontakt med Hushållningssällskapet i Skaraborg som då drev projektet på uppdrag av Jordbruksverket och projektgruppen och Sven-Erik Larsson och Odd Nygård från HS nappade på idén.

– Tillsammans började vi processen för att få en märkning av värmländskt skrädmjöl. Det fanns då bara en kvarn kvar i Värmland som tillverkade skrädmjöl och vi höll på att bli utan mjölnare, säger Margareta Edsgård.

Resan mot att få till märkningen stötte dock på patrull.

– Vi fick nej på ansökan om skyddad ursprungsbeteckning då vi inte hade en unik havresort. Vi valde då att gå vidare med den andra märkningen om skyddad geografisk beteckning och den fick vi under förra året, säger Margareta.

Skrädmjölet är ett fullkornsmjöl som görs på rostade havrekärnor och all havre odlas, rostas, skräds och mals i Värmland.

– När vi startade projektet hade vi en kvarn och en mjölnare och en odlare, i dag är det tre värmländska kvarnar som producerar skrädmjöl. Stöpafors, Nedre Femtå Qvarn samt Björkaholm Qvarn, säger Margareta Edsgård.

Margareta har också jobbat för att lyfta skrädmjölet.

– I och med att jag såg det unika i skrädmjölet började jag leta litteratur, men det fanns ingen. Jag försökte först få andra att skriva en bok, men så bestämde jag mig för att skriva boken om skrädmjölet själv. Den heter ”Skrädmjöl – det värmländska mjölet.”

I boken får man följa skrädmjölets historia och ta del av recept.

– Jag vill lyfta skrädmjölet som produkt och få fler att använda det, även i Värmland varierar kunskapen och användandet. I de södra delarna används det mindre, i de norra mer, säger Margareta.

I Värmland finns det en förening för skrädmjölet och de innehar märkningen av skyddad geografisk beteckning, föreningen Värmländskt skrädmjöl. Om någon vill börja tillverka skrädmjöl får de ansöka om medlemskap i föreningen.

– Meningen med märkningen är att gynna hela kedjan, odlare, kvarnar och besökare och naturligtvis att känna stolthet över det värmländska skrädmjölet, avslutar Margareta Edsgård.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

Kontaktuppgifter Karin Fälth på Nifa 073-053 43 40 eller ledamot Margareta Edsgård 070-258 44 79.

 

FAKTA SKRÄDMJÖL

Det värmländska skrädmjölet har fått märkningen skyddad geografiska beteckning (SGB) av EU. För att få märkningen krävs att produkten kommer från en viss ort, region eller land. Den ska också ha en särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som beror på det geografiska ursprunget och som i minst ett led produceras i det geografiska området.

Övriga svenska produkter som innehar denna märkning är bruna bönor från Öland, Svecia, skånsk spettekaka, svensk aquavit, svensk punch och svensk vodka.