LRF Värmland har skickat in sitt yttrande på den kommande länstransportplanen som gäller 2022–2033. Länstransportplanen hanteras av Region Värmland och anger målen för utvecklingen av den regionala transport-infrastrukturen. Frågor om investering i järnväg och europavägar samt underhåll av vägnätet hanteras inte i länstransportplanen utan i den nationella infrastrukturplanen.

Det vi framför allt har tryckt på i vårt yttrande är att man måste prioritera även det mindre vägnätet, att fyrstegsprincipen är viktig och att vi bejakar Region Värmlands satsning på det enskilda vägnätet. Du kan läsa hela yttrandet här:

Regional infrastrukturplan för Värmland 2022- 2033 >>

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare