Värmlands regionstyrelse träffar delar av värmlandsbänken för att diskutera läget som det är nu. Den stödmiljard som är presenterad är ännu inte utbetalt men när den väl kommer skulle det behövs ytterligare stödmiljarder för att täcka upp de ökade kostnader som skenat ytterligare bara de senaste veckorna. Det är förstås inte hållbart att få pengar från stadskassan, mer än som en tillfällig lösning, något annan lösning måste förstås komma till för att lantbrukare ska kunna få lönsamhet i sina jordbruk och där med ha möjlighet att bidra till att det finns mat på hyllorna till konsumenterna.

Lars Mejern Larsson (S), Mikael Dahlqvist (S) och Daniel Bäckström (C) ägnar eftermiddagen åt att tillsammans med LRF regionstyrelse i Värmland hjälpas åt att tänka. Vi är hos Peter och Ola Berg, grisproducenter i Ölme, för att få information om hur kostnadskrisen slår mot deras företag. Här presenteras siffror från deras företag som visar att gården kan förvänta sig ett nollresultat i år med de kostnader som är just nu. Att det går så ”bra” beror på att de var tidiga att köpa sin gödning, hade denna behövts köpas nu hade resultatet i stället varit på minus.

Peter Berg, grisproducent i Ölme, redovisar sitt förväntade resultat för Gården under 2022. Med kronor presenterat på vad de ökade kostnaderna innebär på olika poster är det enkelt att förstå att läget är mycket ansträngt.

Daniel Bäckström (C) sitter i både jordbruksutskottet och försvarsutskottet och märker redan nu en helt annan inställning i politiken. Nu kan dessa frågor i de både utskotten diskuteras tillsammans, något som inte alls var aktuellt för bara några månader sedan. Frågan är förstås högaktuell beroende på världsläget och om man kan diskutera livsmedelsförsörjning ur ett civilförsvarsperspektiv finns det nu ett helt nytt utrymme att belysa frågor som rör svensk livsmedelsförsörjning.

Mediaintresset är stort för frågan om svensk livsmedels-försörjning, vår träff avslutades med en pressträff där i princip samtlig inbjuden media dök upp.

 

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare