När Klarälvdalen växte igen startades projektet Fri sikt Klarälvdalen och Friskt bete som producerar mat som är god och nyttig för såväl ögat som för magen, för så väl kroppen som för själen för både folk och fä och fjäril.

När flyktingkrisen 2015 överväldigade oss startades integrations- och arbetsmarknadsprojektprojekt tillsammans med kommunen, arbetsförmedlingen, Gröna arbetsgivare, länsstyrelsen och LRF centralt.

När debatten om och förståelsen för maten och jordbruket, stad och lands ömsesidiga beroende, och antingen/eller perspektiven accentueras till konflikt så startas föreningen med det ödmjuka namnet Värmland visar världen vägen.

När pandemin har gjort det svårt att träffas så värderar Älvdals LRF ändå det högt, och samlas, istället för i en bygdegård, runt en brasa med var och en sin kaffetermos och korv upphalad ur den medhavda stolryggsäcken. När vi möts tänker vi bättre. Att vi också blir gladare och mer kreativa märks i Älvdal och Hagfors.

Allt behöver inte ske i namn av LRF, men nästan allt kan ta sin början hos våra medlemmar.

LRF-Älvdal och dess medlemmar är den där fjärilen på savannen, eller kanske snarare i skogen, vilkens vingslag startar vindarna som svalkar, sprider, välter och förändrar och i vilken andra kan sätta segel.