När det är Elsa Lund Magnussen som är värd blir det alltid bra. Vederhäftighet och tydliga besked. Patrik och Lars Johan från LRFs regionstyrelse, Henrik Lander ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter och Anders Ölmhult, ekologisk potatis- och grönsaksodlare flikade också in med klokskaper innan världspressen tog över med kameror och mikrofoner.

Vi besökte gårdsslakteriet och det nybyggda fårhuset. Elsa beskrev med skärpa den häpnadsväckande byråkratin och juridiska klåfingrighet och överimplementering som den småskaliga livsmedelsproduktionen verkar under. Hur utvecklingshämmande och entreprenörskvävande det är och att detta tillsammans med rovdjurssituationen är Elsas största bekymmer, övertrumfande kostnadskrisen. Vi pratade om hur detta måste ändras radikalt för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion. Daniel Bäckström som är talesperson för både landsbygds- och försvarsfrågor i riksdagen för centerpartiet uttryckte det som dessutom varande ett hot mot den stärkta roll som matproduktionen behöver ges för landets totalförsvar. Det behövs färre som mäter och fler som mättar.

Vi pratade såklart också kostnadskrisen och det stödpaket som presenterats men kanske ännu mer om nödvändigheten av långsiktigt stärkta förutsättningar för jordbruket. I det perspektivet uttryckte vi från LRF tydliga förväntningar om att nästa regering måste ha en dedikerad jordbruksminister med ett eget departement för jord, skog och bioekonomi. Den europeiska livsmedelsproduktionen och jordbrukspolitiken står inför en tid som troligen blir lika omvälvande som för det militärstrategiska, och då måste även Sverige ha en riktig jordbruksminister.

Vi pratade även om energifrågor och inhemsk biodrivmedelsproduktion liksom nödvändigheten av generositet gentemot markägare och grannar när ledningar ska fram från ny elproduktion och att marksnål teknik måste väljas. Från LRF menar vi att detta är avgörande förutsättning för att utbyggnaden ska kunna ske hållbart, inte bara miljömässigt för de som nyttjar energin utan också socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för de bygder och människor där anläggningar och ledningar ska byggas. Gräv ner och betala årlig ersättning!

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, patrik.ohlsson@lrf.se