Stödet är tänkt som ett komplement till våra regionala omsorgsgruppers ordinarie arbete med uppsökande verksamhet och akuta stödinsatser.

För dig som medlem innebär detta att:

  • Du kontaktas av BrolinWestrell inom 48 timmar efter att de fått infon från omsorgsansvarig i din region att du behöver stöttning. 

  • BrolinWestrell garanterar tillgänglighet 24 tim om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året, för LRF:s omsorgsansvariga som bedömer att en medlem har behov av samtalsstöd.

  • Insatserna sker antingen per telefon eller vid personligt möte. Avtalet avser upp till 3 samtal per medlem och kalenderår, eller enligt överenskommelse mellan omsorgsansvarig och BrolinWestrell.

  • Avtalet gäller från och med 2022-04-01.

Känner du att du behöver någon att prata med?  ta en kontakt med

Lotta Bäckberg
070-323 39 16
Omsorgsansvarig LRF Västra Götaland samt LRF Halland

Janne Landström
070-321 21 55
Omsorgsansvarig för LRF Värmland