Från Jordbruksverkets hemsida;

Undantag från vissa regler i förgröningsstödet 2022

Under 2022 får du använda trädor för bete, skörd eller odling utan att det påverkar förgröningsstödet.

Undantagen innebär att:

  • Mark som anmälts som träda får betas, skördas eller användas för odling och kommer ändå att räknas som träda vid beräkningen av diversifieringsvillkoret.
  • Mark som anmälts som träda och ekologisk fokusareal får betas, skördas eller användas för odling och ändå ligga till grund för att uppfylla kravet om ekologiska fokusarealer.
  • Användning av växtskyddsmedel tillåts på arealen.

Blommande träda eller obrukade fältkanter räknas inte in i undantaget.

Håll dej uppdaterad på vad som händer via www.sjv.se

Här är en länk till nyheter om jordbrukarstöden; https://jordbruksverket.se/stod/lantbruk-skogsbruk-och-tradgard/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/nyheter-i-jordbrukarstoden-2022