I Värmland finns det LOVA pengar kvar att söka till och med 31 maj. Åtgärder som man kan få stöd för är t ex fosfordammar, strukturkalkning och restaurering av vatten. Men alla föreslagna åtgärder för förbättrad vattenkvalitet prövas, så kontakta länsstyrelsen med din idé och fråga om den kan ingå i en LOVA ansökan.

Välkomna till en ny sökomgång för LOVA-bidraget!
Vi har pengar över och utlyser nu en ny sökomgång för lokala vattenvårdsprojekt.

Sista dag för ansökan är den 31 maj 2022!
Läs mer om ansökan samt om du har frågor finns det kontaktuppgifter här  >>