LRF Värmland inledde påskveckan genom att tillsammans med Svenskt Näringsliv träffa landshövdingen i Värmland och flera av de chefer som arbetar med myndighetsutövning på Länsstyrelsen. Syftet med mötet var att diskutera just myndighetsutövning och förutsättningar för företagande och utveckling i länet.

Länsstyrelsen har genomfört en del förändringar i sin organisation och i samband med detta har man pratat mycket om bemötande och kommunikation. De konstaterar själva att de behöver utveckla metoder för att göra de avvägningar som krävs ibland och att de ärenden som överklagas måste vara tydligare och principiellt viktiga.

Det är viktigt för oss alla att ha rätt förväntansbild på respektive part och detta behöver vi ta gemensamt ansvar för. Länsstyrelsen kan till exempel inte förändra lagstiftningen men vi måste kunna kräva att de fungerar som möjliggörare för en verksamhetsutövare.

Alla tyckte mötet var bra och konstruktivt och vi arbetar vidare i samma anda.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare