Möte med kommungrupperna i Värmland över Teams. Kvällens teman var en introduktion av skogsföryngringsprojektet "Mera tall". Jenny Morgansson, Skogsstyrelsen, berättade att hon jobbar med detta sedan årsskiftet. Projektet ska pågå i 2,5 år och hon kommer gärna ut till oss.

Lars Johan Lander var med och berättade hur omsorgsgruppen arbetar. Det finns nu en möjlighet till samtalshjälp om man skulle behöva i Värmland. Det är Jan Landström, 010-184 43 17,som är ansvarig tjänsteman och i regionstyrelsen är det Lars Johan Lander, 070-216 50 42 och Patrik Ohlsson, 070-572 88 43, som jobbar med detta. Vid behov kontakta någon av dessa.

Nästa möte med kommungrupperna prel 26 maj, kl 19.00.

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se