Ordförande Patrik Ohlssons inledningsanförande  - Vilket tonfall ska man välja?  

Fem motioner avklarades och stämman beslutade att skicka två motioner som berörde Sammanslagning av avdelningar och Lantbrukets lönsamhet vidare till riksstämman. Det beslöts också att skicka två skrivelser, de berörde Sågverken stängda på sommaren samt en skrivelse som berörde Behovet av högre kvalité på öronmärken.

Kajsa Edbom avtackades då hon avböjt omval i styrelsen då hon nu mer ingår i personalen för LRF Västra Sverige. Henrik Nisser välkomnades som ny ledamot i regionstyrelsen.

Paul Christensson ordförande för LRF Skogsägarna och också en av riksförbundsstyrelsens två vice ordförande pratade om aktuella skogsfrågor, såsom artskyddet men också frivilligheten i skogen.  Mia Crawford ansvarig för EU och internationella frågor på LRF Skogsägarna fanns också hon på plats.

Innan middagen fick publiken ta del av Stig Wiklund och Positiva kicken, han höll en föreläsning om mental träning, den hittar du i sin helhet här >>

Under kvällen underhölls publiken med sketcher framförda av regionstyrelsen, men regionstyrelsen fick också de visa prov på sina förmågor då personalen satte dem på prov genom olika tävlingar.

Det skedde också utdelningar av silvernålar och årets lokalavdelning.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se