Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Skogen i skolan samt LRF (finns även fler aktörer såsom Jobba Grönt och 4H med flera) har med gemensamma krafter tagit fram material som vänder sig till barn och elever hela vägen från förskolan upp till gymnasiet. Den 4 april så anordnades ett webbinarium om vad det finns för läromedel att tillgå och hur man hittar och använder det, samt till vilken målgrupp materialet är anpassat för. Här är en sammanfattning av utbudet och vart det finns att hitta det:

  • Bonden i skolan: är LRF:s egna verktyg för barn i förskolan upp till årskurs 6. Det är ett digitalt läromedel med färdiga lektioner och filmer som direkt svarar upp mot målen i läroplanen. Gå in på hemsidan: www.bondeniskolan.se   

  • Skogen i skolan: är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Materialet är för barn i årskurs 4–9. Finns att hitta på www.skogeniskolan.se   

  • Farmertime: är Hushållningssällskapets, där man får följa en lantbrukare regelbundet under korta videosamtal från klassrummet. Läs mer på www.farmertime.se   

  • Maträtt: är Jordbruksverkets undervisningsmaterial och det togs fram i samarbete med LRF. Verktyget med filmer och lektioner vänder sig till elever från högstadiet upp till gymnasiet och går att hitta på:  https://gratisiskolan.se/avsandare/matratt

Webbinariumet: Hur förmedlar vi ut läran om svenskt jord- och skogsbruk går att se i efterhand. Ni kommer direkt till inspelningen genom att klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=MEYbMN4lOng

Titta gärna på inspelningen om du inte hade möjlighet att ta del av webbinariumet och sprid den gärna till andra. Sprid särskilt till lärare, studie- och yrkesvägledare samt personal inom skolan så att fler får kännedom om detta. 

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare


Foto: Stina Bergström