Även om det kanske är lika mycket arbete med hästarna för att se till att dom mår bra.

Riktigt varma dagar får mina komma in i det kalla stenstallet och vila fritt från flugor och andra insekter, sommarnätterna verkar vara det som dom gillar bäst, unghästarna har sitt ”kvällsrace” samma tid varje kväll för att träna sitt flykt och flock beteende. Underbart att se deras skicklighet i snabba vändningar och lek. Har man ston med föl är det ju kanske ännu mer fullt upp. Men ändå känns sommaren och betesperioden så härlig och enkel.  

Antal hästar i Sverige har vuxit från år till år men vi är ännu inte uppe i antalet då man använde hästar för allt, jordbruk, transport, skogskörning, militärt mm. Som mest fanns det ca 700 000 hästar i Sverige, nu räknar man med 355 500 hästar enligt ”Hästnäringen i siffror”. I Värmland finns ca 12 000 hästar. Skåne har flest med 58 000, tät följt av Västra Götaland med 56 000 hästar.

Det är också vind i seglen för våra hästutbildningar. Det är många som vill arbeta med hästar och kanske starta eget företag. Har man arbetat något inom hälsorelaterade näringar kan man söka in till biologiska yrkeshögskolan i Skara där man kan läsa till verksamhetsledare häst, här får man bland annat hjälp med att räkna på sin affärsplan och andra färdigheter som kan behövas när man blir egen, dessutom får man tillgång till ett stort nätverk i hästsverige.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se