• Kolin är ett näringsämne som vi naturligt får i oss genom att äta bland annat ägg, kött och grönsaker. Ämnet hjälper bland annat kroppen att utveckla och underhålla det centrala nervsystemet och motverkar fettavlagring i vår lever. I en ny artikel från NNR om näringsämnet står det:

  ”I allmänhet innehåller en växtbaserad kost mindre kolin är en djurbaserad diet. Den globala trenden att minska animaliska livsmedel för att nå hållbarhetsmål antyder att det kan vara svårt att uppnå korrekta intagsnivåer av kolin, särskilt i utsatt befolkningsgrupper som unga kvinnor och spädbarn.”

  Riktningen på de nya näringsrekommendationerna pekar åt ett tydligt håll, att välja bort mer och mer animaliska livsmedel. Då blir detta något att fundera mer över när det även gäller andra näringsämnen och livsmedel, vad ska vi ersätta de animaliska livsmedlen med? Kosttillskott? Producerade hur och av vad?

 • ”Hälsosam och hållbar kost kännetecknas av mer växtbaserade och mindre djurbaserade livsmedel är dagens genomsiktliga kost i de nordiska och baltiska länderna”.

  Med avseende på detta kommer det naturliga innehavet av ännu ett näringsämne som vi idag får i oss från animaliska livsmedel, nämligen jod, att minska.

 • Enligt föreläsare på ett seminarium om arbetsprocessen kring NNR så här långt, är det endast den miljömässiga delen av hållbarhet som kommer ha fokus i uppdaterandet av näringsrekommendationerna. Då ställer i alla fall jag mig frågan, är inte ekonomisk och social hållbarhet minst lika viktig när det handlar om mat, välfärd och självförsörjning i Nordens länder?

  Emma Fransson

  *Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR)