Författare till artiklar om den miljömässiga hållbarheten har hittat 7 punkter där sambandet mellan miljö och hälsa belyses i skenet av att kosthållningen ska ställas om till växtbaserad istället för som nu, animalie- OCH växtbaserad.

Alltså, om vi ställer om till en vegetarisk/vegansk kosthållning kommer vi globalt att se:

  • 70% minskning av livsmedelsrelaterade växthusgaser
  • 76% minskning av jordbruksmark för animalier
  • 547 Gt (Gigaton) CO2 skulle försvinna från atmosfären
  • 46% av övergödningen skulle minska
  • Smittsamma sjukdomar, hjärt och kärlsjukdomar, cancer, stroke och diabeter skulle minska
  • 10% minskning av förtidig dödlighet
  • Sjukvården skulle spara 30 biljoner dollar/år

Inga som helst indikationer på att inkludera siffror eller fakta vad djuren vi äter gör för gott för varken klimatet eller miljön finns med i dessa artiklar, vilket är bekymmersamt och jag undrar var intresset hos Nordiska Ministerrådet som beställare av dessa artiklar ligger? Var i denna process finns fotosyntes, kolinlagring, biologisk mångfald, socioekonomiska faktorer med? Jag är orolig för den kommande nya vardag gällande kosthållning i Norden, både för jordbruken men också för miljön.

Emma Fransson