Gudmundifonden

Nu finns möjlighet att söka stipendium för dig som är lantbrukare i området kring Nor- Segerstads församling.

Stiftelsen Gudmundifonden Nor från 1923, som Karlstads kommun förvaltar, ska avslutas. Vi söker därför lantbrukare som äger mark och driver jord- eller lantbruk i någon form i Vålberg, Edsvalla och Segerstads området.

Stiftelsen har 170 000 kronor att fördela. Pengarna kan gå till studieresor eller inköp av kreatur, jordbruksmaskiner eller liknande.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av din verksamhet och vad pengarna ska användas till. Storleken på stipendiet kan variera beroende på antalet sökande, men är på minst 17 000 kronor. Sök senast 6 november.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 6 november via e-post eller post. Märk ansökan ”Gudmundifonden”

Adress:
Kommunledningskontoret
Karlstads kommun
651 84 Karlstad
tillvaxtcentrum@karlstad.se

Annons >>