Vad ska du göra?
- Vi är en grupp som ska arbeta såväl regionalt som nationellt med äganderättsfrågor. Jag är stationerad i Umeå och ansvarig för norra området, där jag kommer att utgöra ett juridiskt stöd till regionerna Dalarna/Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. På nationell nivå kommer vi att driva frågor näringspolitiskt, till exempel genom att försöka få till stånd lagändringar.

Vilka är de viktigaste äganderättsliga frågorna just nu?
- I det nationella arbetet är våra fokusfrågor just nu allemansrätten och bärplockning, art-och habitatdirektivet och vattenfrågor. I det regionala arbetet kommer jag inledningsvis att titta närmare på terräng- och skoterkörning och rennäringsfrågor. Men jag tar väldigt tacksamt emot inspel från alla LRF-medlemmar angående viktiga näringspolitiska frågor i norra Sverige.

Vad har du arbetat med innan?
- Jag kommer närmast från tingsrätten och mark- och miljödomstolen i Umeå.

Hur kom det sig att du tackade ja till det här jobbet?
- Jag tycker att det verkar vara en otroligt rolig och spännande tjänst med varierande arbetsuppgifter, där jag både kommer jobba nära medlemmarna regionalt samtidigt som vi nationellt genom påverkansarbete arbetar för att stärka äganderätten i stort. Jag hoppas förstås att vi ska kunna göra skillnad, inte bara för den enskilde, utan för det stora flertalet markägare.

Vilken relation har du till lantbruket?
- Det är för mig något som vi måste värna om. Jag bor tillsammans med min sambo och pojke på 2,5 år på en gård i Täfteå, där jag drömmer om att i framtiden kunna ha lite höns, och odla lite för egen försörjning. Sedan äger jag en del skog också.

Till sist, vad önskar du mest av allt just nu?
- Sol och värme.