- Det handlar om akuta åtgärder som måste till, och ett nytt tankesätt som måste genomsyra myndigheternas arbete, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

I september lägger den rödgröna regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen fram sin höstbudget och regeringsförklaring. LRF i hela Sverige arbetar nu intensivt för att så mycket som möjligt av de gröna näringarnas perspektiv ska komma med.

Måste se till jordbrukets bästa

I Västerbotten har LRF träffat den moderate riksdagsledamoten Edward Riedel och den 18 juni, uppvaktades hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen från Västerbotten.

- Vi pekar på att regeringen måste genomföra stora delar av Konkurrenskraftsutredningens förslag för att vi ska kunna ha en fortsatt livsmedelsproduktion i Sverige. Det handlar om att väga för och emot jordbruket vid olika beslut av myndigheter. Vi menar att man måste se till jordbrukets bästa, istället för att lägga fram förslag som sätter krokben för det, säger Arne Lindström.

Akuta åtgärder krävs

Ett senare exempel på förslag som direkt motverkar matproduktionen är vattenmyndigheternas åtgärdsförslag för renare vatten, som kommer att innebära stora kostnader för jordbruket.
- Tack vare ett bra påverkansarbete från LRF verkar i vart fall just detta förslag närma sig papperskorgen i rekordfart, konstaterar Arne Lindström.

LRF Västerbotten lyfter också att akuta åtgärder som måste till för att rädda mjölkproduktionen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har lanserat en 87-punktslista, men de flesta av punkterna handlar om sådant som bör göras på sikt, som kompetensutveckling och effektivisering.

Minska kostnaderna eller kompensera

- Nu måste man se till att direkt minska kostnaderna för mjölkbönderna. Regeringen har t ex möjlighet att öka återbetalningen av skatten på dieseln, men framför allt att se till att betala för de mervärden man säger sig värna om i form av högt djur- och miljöskydd. Antingen får vi sänka oss till övriga EU-länders nivå, eller så får regeringen börja kompensera oss och komma fram med pengarna, säger Arne Lindström.

Kommunerna

LRF Västerbotten har även träffat ett flertal kommunledningar under våren.

- Trots att politikerna har beslutat om ökad upphandling av lokal mat verkar det dröja innan det blir verklighet. Här är vår roll att fortsätta att trycka på för att se till att de politiska besluten genomförs, säger Arne Lindström.

En folder om LRFs politiska krav inför höstbudgeten har också skickats ut till samtliga kommunledningar i länet.