LRF Västerbotten satsar i höst på några större konsumentaktiviteter, Matfesten i Skellefteå som hölls förra helgen, den 27-30 augusti, och Umeå Smakfestival den 10-13 augusti. Dessutom ordnas Gårdsbutikens dag den 4 oktober.

Stort konsumentstöd

På Matfesten, med restauranger, skördemarknad och en rad olika aktiviteter, närvarade lokala mjölkbönder sammanlagt tio timmar under tre dagar, och fick på den korta tiden in 760 namnunderskrifter för svensk livsmedelsproduktion. Här berättade vi också att det behövs tio liter mjölk för att framställa ett kilo ost, och uppmanade konsumenterna att handla inte bara köpa lokal drick-mjölk, utan även ost.
- Många konsumenter vill stödja oss, det märktes tydligt i samtal och de många som sökte sig till vårt marknadsstånd. De flesta kände redan till namninsamlingen - vi behövde inte ens förklara vad den gick ut på, säger Mikael Olofsson, Renbergsvattnets Lantbruk.

Anna Maria Gunnerhell, Malå, skrev på för mjölken.

Balkonst

LRF Västerbotten hade också tagit fram skyltmaterial och en folder på temat "Västerbotten blir vad vi äter", där konsumenten ska förstå att vad hen lägger på tallriken påverkar utvecklingen i länet.
Dessutom hade LRF anlitat två studenter, Dania Berggren, Byske, och Ingrid Uppström, Skellefteå, att måla på balar som ställdes upp väl synliga på skördemarknaden i området mot älvsbrinken på Matfesten. Temat var även där Västerbotten blir vad vi äter.

SVT Nyheter Västerbotten berättade om mjölkböndernas situation i samband med Matfesten, liksom Sverige Radio Västerbotten, Folkbladet och Norran.

Umeå smakfestival

På Umeå Smakfestival, torsdag-söndag, den 10-13 september, kommer LRF Västerbotten bl a att ordna en traktorparad på söndagen, där budskapet Västerbotten blir vad vi äter synliggörs. Även i Umeå ska namn samlas in för svensk mjölkproduktion. LRF har på fredagen, kl 15.00 en programpunkt där den lokala maten lyfts och där Årets Kock 2015, Thomas Sjögren, medverkar tillsammans med köttbonden Andreas Helgesson, Gullsjö Lantbruk, Vännäs.

Exceptionell råvara

Dessutom ordnas ett evenemang för de bönder som har en "exceptionell råvara" på torsdagen, kl 08.30-11.00. Det är föreningen Exceptionell Råvara under ledning av Årets
Kock 2005, Stefan Eriksson, som besöker Umeå, där LRF är värd.
Här diskuteras hur råvaran produceras och hur kocken bedömer kvalitet. Ett antal medlemmar kommer med sina produkter men alla är välkomna att ta del av diskussionen. Det blir både kött, mejerivaror och grönsaker. Även länets kockar är inbjudna.