På måndag den 21 september, samma dag som budgetpropositionen presenteras, ordnas manifestationen för mjölken och svenskt lantbruk, på Mynttorget i centrala Stockholm, i närheten av Riksdagshuset. Klockan 11.00 blir det ett kortare scenprogram där LRFs förbundsordförande Helena Jonsson överlämnar namnunderskrifterna för mjölken. Hittills har närmare 120 000 personer skrivit på i LRFs namninsamling som pågått i en månad. Från Västerbotten deltar elva bönder.

"Opinionen är med oss"

- Vi känner starkt att vi har konsumenterna och opinionen med oss – många vill ha kvar ett svenskt lantbruk. Även handeln har nu börjat ta ansvar för detta. Nu väntar vi bara på att politikerna också ska agera kraftfullt. Det är vårt budskap vid manifestationen, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

LRF kräver åtgärder både på kort och lång sikt, där mycket handlar om rättvisare konkurrensvillkor.

- Ett snabbt beslut skulle kunna vara att öka återbetalningen av dieselskatten så att vi hamnar på den genomsnittliga nivån inom EU, menar Arne Lindström.

Fem mjölkbönder i veckan slutar

Han har blandade känslor inför måndagens program:

- Vi är ju där i ett tråkigt ärende, nämligen att stora delar av mjölkproduktionen håller på att raderas ut. I Sverige slutar fem mjölkbönder i veckan, i Västerbotten mer än en i månaden. Samtidigt är det glädjande med konsumentstödet och att vi inom LRF kan samla oss och göra gemensam sak när det är krisläge, säger Arne Lindström.

Ambitionen är att bönderna från Västerbotten också ska träffa någon riksdagsledamot från länet på plats.