- Det är slående att landsbygdsministern vågar möta så många bönder och ha så lite att komma med. Även om det inte var oväntat hade man hoppats på något lite i vart fall. Men han var helt tomhänt, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tog emot namninsamlingen under en manifestation för svensk mjölk och svenskt lantbruk vid Mynttorget i Stockholm vid elva-tiden i dag. De många namnunderskrifterna för mjölken lämnades över som en symbol för det stora stöd svenskt lantbruk har bland konsumenterna, och med budskapet att det nu är dags för politikerna att agera.

"Hur lång är sikten?"

I dag slutar fem mjölkbönder i veckan i Sverige, och även om mjölkbönder i andra länder också har det tufft, dignar Sveriges bönder under större bördor. Det handlar t ex om betydligt högre diselskatt än många konkurrentländer och tuffare miljö- och djurskyddsregler.

– Landsbygdsministern hänvisade till åtgärder i den livsmedelsstrategi som ska presenteras nästa vår. Men hur länge kan regeringen stå och prata om sådant ska ske på sikt? Hur lång är sikten undrar man. Det krävs ju akuta åtgärder nu, säger Arne Lindström.

"Ökar trycket på regeringen"

Men resan var ändå inte bortkastad, menar Arne Lindström.
- Definitivt inte, även om det i dagsläget inte gav något. Men självklart har den här manifestationen ökat trycket på regeringen att komma med något konstruktivt, säger Arne Lindström.

Namninsamlingen för mjölken startade den 19 augusti och resultatet visar på ett stort stöd från allmänheten. Undersökningar visar att Sveriges konsumenter har gott förtroende för den svenska bonden som livsmedelsproducent och att nio av tio vill ha svensk mjölk. När man skrivit på för mjölken skriver man på för LRFs åtgärdsförslag.

Det här behöver politikerna göra:

*Genomföra, som många länder inom EU, akuta likviditetsåtgärder för att säkra mjölkproduktionen på kort sikt, som företagsstöd. Om de utlovade statliga lånegarantierna inte blir verklighet är detta ännu mer angeläget.

*Ersätta bönderna för de strängare miljö- och djurskyddsregler som gäller i Sverige och som gör svenska livsmedel säkrare men dyrare att producera.

*Höja återbetalning av dieselskatten till lantbruksföretag till 3 kronor per liter, så att den närmar sig nivån för övriga EU.

*Garantera att EUs ersättningar och stöd betalas ut i tid.