De båda regionerna har sedan tidigare ett upparbetet samarbete i form av gemensamma företagsutvecklings-projekt, som Grön Framtidsgård och Gröna Piloter. Projekten är nu avslutade, och bedöms som mycket lyckade.

Naturlig samverkan

Men i den ordinarie verksamheten har man hållit länsgränserna ganska intakta. Sedan Marianne Aava slutade sin tjänst som regionchef i Norrbotten för att arbeta på LRF Riks i Stockholm, har Mats Granath haft tjänsten som tillförordnad.
- Det blev då naturligt att båda regionerna samverkar. Vi delar sedan tidigare en kommunikatörstjänst mellan regionerna, och i framtiden är det inte omöjligt att fler personal arbetar inom sitt spetskompetensområde i båda regionerna, säger Mats Granath.

Få anställda - stora geografiska ytor

I LRF Norrbotten finns som grundbemanning kommunikatör (delas på båda regionerna), regionchef (delas), verksamhetsutvecklare och företagsutvecklare samt en projekttjänst inom bl a måltidsturism. I Västerbotten är fördelningen likadan, minus projekttjänsten. Regionerna har även en äganderättsexpert som delas mellan de fem nordligaste regionerna.
Personalen är stationerad vid regionkontoren i Luleå och Umeå, samt Skellefteå (kommunikatören).

- Med få anställda och på stora geografiska ytor gäller det att vi får verksamheten så effektiv som möjligt. Vi har numera gemensamma personalträffar och utbildningar. Mycket av kommunikationen sker via webben, berättar Mats Granath.

Flera gemensamma frågor att lösa

När det gäller förtroendemanna-kåren är uppdelningen fortfarande länsvis. Det tätare samarbetet gäller endast på tjänstemannanivå, även om det förstås finns många gemensamma frågor för regionstyrelserna och viss samordning sker. Flera av de större företagen är också verksamma i båda länen som Norrmejerier, Nyhlén Hugosons, Norrbottensgården, Norra Skogsägarna etc.