- Mycket välkommet! Mer konkret medlemsnytta än så här går det knappast att få, säger LRF Västerbottens ordförande Arne Lindström.
ICA och ICA-handlarna kommer att lägga in en grundplåt om 25 miljoner kronor. Kunderna ges samtidigt möjlighet att bidra med en extra krona för huvuddelen av den mjölk som säljs i ICA-butikerna i ett halvår framåt. LRF och mejeriföreningarna ser till att mjölkkronan går oavkortat till Sveriges mjölkbönder.

"Lovande"

Man räknar med att kampanjen, inklusive ICAs del, kommer att ge cirka 100 miljoner kronor i extra intäkter under perioden.
- Det här löser förstås inte krisen, men här har i vart fall en part, handeln, visat att de vill ta ansvar för att vi ska ha en fortsatt livsmedelsproduktion i landet, och det känns mycket lovande, säger Arne Lindström.

LRF har ett pågående samarbete med ICA, och "mjölkkronan" är en del av det. Arne Lindström menar att många av LRF-medlemmarna nu får ut en konkret medlemsnytta, även om inte alla är mjölkbönder.
- Vi arbetar ju för hela landsbygdens utveckling, och mjölkföretagen är motorn där. Utan mjölkbönder kommer landsbygden till stor del att avvecklas, säger han.

Norrmejerier betalar ut

Norrmejerier har åtagit sig att oavkortat förmedla ICAs mjölkkrona som ska delas mellan Norrmejeriers drygt 400 mjölkbönder enligt, per kg levererad mjölkråvara.

– Jag skulle önska att jag kunde säga att det blev en hel krona mer per kg levererad mjölk, men vi får vara riktigt glada över att vi som är ägare och leverantörer till Norrmejerier kan få cirka 10 öre mer per kg, under de sex månader som initiativet pågår. Det är dubbelt upp mot den sänkning vi tvingades göra i augusti, säger Henrik Wahlberg, Norrmejeriers ordförande,

Anledningen till att det inte blir en hel krona, per kg levererad mjölk, är att ICA bara är en aktör av många, som säljer mjölk till konsumenter. Det hänger också samman med att bara en del av den mjölkråvara som norrländska mjölkbönder producerar, används till dryckesmjölk.
Läs hela Norrmejeriers pressmeddelande.

"Regeringen måste ta ansvar"

Arne Lindström menar att handeln har visat att de vill ta ansvar, och nu är det dags att regeringen också gör det. Regeringen har fått ett flertal förslag från LRF om vad som måste göras, men har bara delvis gått LRF till mötes.

- Det som hittills presenterats imponerar inte mycket. T ex de statliga kreditgarantierna, dit de avsatts 500 miljoner kronor, blir inte av nu sedan bankerna backat ur. Nu är det viktigt att dessa redan avsatta pengar kommer bönderna till del på annat sätt. Ett sätt är att öka återbetalningen av dieselskatten så att vi hamnar på samma nivå som övriga EU-länder, säger Arne Lindström.

- Från LRF kommer vi också att fortsätta att kommunicera ut att vi är tacksamma att konsumenterna köper mycket lokal dryckes-mjölk, men att det som skulle göra stor skillnad är om de också handlar lokal ost och andra mejerivaror. För varje kilo ost går det åt tio liter mjölk, säger Arne Lindström.