Folkbladets politiska chefredaktör, Linda Westerlind, riktar den 3/10 på tidningens ledarplats stark kritik mot mjölkindustrin, och förespråkar vegansk kost. LRF Västerbotten menar i ett debattsvar den 8/10 att Westerlind rör ihop all mjölkproduktion och inte förmår skilja på svenskt lantbruk och förhållandena på många andra ställen i världen.  

I ytterligare en artikel, den 9 oktober skriver Westerlind bl a att "Det faktum att kritik mot mjölkindustrin rör upp känslor som i mångt och mycket närmar sig hatiska uttryck (exempelvis i en kommentar från just LRF Västerbotten som jag valde att inte publicera) är ett tecken på att det är ett område som måste diskuteras i bra mycket högre utsträckning än vad det har diskuterats i dag."

Kommentaren som inte publicerades

LRF Västerbotten vill klargöra att den kommentar som skickades in för  publicering, då det inte förväntades något större utrymme i tidningen, lyder ordagrant som följer, och innehåller till stor del samma formuleringar som i den debattartikel som sedan publicerades den 8/10.

"Linda Westerlind, politisk chefredaktör för Folkbladet, invecklar sig i lördagens tidning i ett mycket märkligt resonemang kring mjölkproduktion i Västerbotten och världen i övrigt. Förutom en rad faktafel och oförblommerad reklam för ett kommersiellt havredrycks-företag bygger hon sin artikel på en dokumentär, Cowspiracy, som säger sig avslöja mjölkindustrins dunkla intressen på miljöns bekostnad.

Hon nämner att tusen miljöaktivister mördats för att de vill skydda regnskogen och i samma andetag att "riktigt så illa" är det inte Sverige och Västerbotten. Någon mer smaklös jämförelse får man leta efter. I sociala medier är det vanligt att försåtliga inlägg med faktafel får fart när det kritiska tänkandet fattas hos mottagaren. Det är beklagligt att en seriös tidning som Folkbladet anammat detta beteende och sprider den här typen av konspirationsteorier. "

Du kan läsa LRF Västerbottens slureplik, publicerad i Folkbladets papersupplaga den 14 oktober 2015, här.