– Vi vill gärna få medlemmarnas inspel i de här frågorna, säger Björn Galant, samordnare av LRFs ägande- och brukanderättsexperter, som hoppas på många deltagare.

Förstärkningen - ett sätt att möta medlemmarnas behov
Medlemmarna efterfrågar allt oftare juridisk hjälp från LRF. Behovet ökar i takt med att såväl samhällets krav på markägarna ökar, som att intrången blir fler: kraftledningar, naturreservat, vattenskyddsområden ...

I våras anställde LRF därför fem äganderättsexperter, fyra fördelade över landet och en centralt placerad i Stockholm. En av dem, Ida Nyberg, är placerad i Umeå men arbetar för alla de fem nordligaste LRF-regionerna samt en del nationellt.

LRF kan ligga steget före

Med ökad kompetens kan LRF i större utsträckning än förut förklara förutsättningarna för företagandet inom de gröna näringarna och därmed ökar också möjligheten att påverka inför beslut, till medlemmarnas fördel. För att lyckas med detta krävs dock inte enbart juridisk kompetens utan även medlemmarnas engagemang.

– Genom att medlemmar berättar om vilka situationer som man kan hamna i, får vi vetskap och kan agera i ägande- och brukanderättsfrågor, säger Björn Galant.

Förstärkningens presenteras på träffarna
LRFs experter presenteras på träffarna, liksom LRF:s nya arbetssätt inom ägande- och brukanderätt. Varje träff innehåller dessutom föredrag på olika teman, och det blir även tillfälle för medlemmarna att diskutera, berätta och ställa frågor. Alla medlemmar är välkomna till alla träffar.

LRF Konsults experter medverkar och berättar om aktuella fall. Träffarna arrangeras även i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Möte i Umeå

I Västerbotten hålls en träff i Umeå den 8 december, kl 18.00-21.00. Förutom presentation av LRFs äganderättsarbete blir det föredrag om allemansrätt och naturvårdsintrång, påverkansarbete ur ett markägarperspektiv, nyttjanderätt (arrende) samt Plan- och bygglagen.
Träffen hålls i Studieförbundet Vuxenskolans lokal Kulturistan, Gräddvägen 15, Umeå.

Anmäl dig HÄR senast den 3 december 2015 (80 platser)