Bönderna samlades på Brännfors Lantbruk i Åbyn, Byske, ett av de största mjölkföretagen inom Norrmejerier. Driften av företaget med 330 mjölkkor leds av Peter Holmberg och Jessica Holmlund, och har totalt åtta anställda. Här har man provat på lite med lean-tänkandet, inom ladugårdsdelen.

– Det finns mycket att hämta. Vi har börjat lite inne, men har ju kvar hela utsidan att ta tag i. Ibland springs det i onödan. Men man måste ta det i små bitar, det går inte ge sig på allt på en gång, menade Peter Holmberg.

Tänka långsiktigt

Birgitta Falk, affärsrådgivare inom LRF Konsult i Västerbotten, berättade på träffen om grunderna i Lean-tänket, som från början kom från industrin och Toyota. Sedan har det spridits till alla typer av verksamheter, som vård, skola och olika företag.

– Lean passar alla verksamheter som har ett långsiktigt ägande och ett långsiktigt tänkande, sade Birgitta Falk.

Birgitta Falk vid mötet på Brännfors lantbruk.

Kunden i centrum

Det grundläggande för Lean är att man sätter kundens behov i fokus, för att långsiktigt få en lönsam verksamhet. Som mjölk- eller gris- och nötköttsproducent tänker företagaren kanske på Norrmejerier, eller slakteriföretagen, som kunderna. Men Birgitta Falk menar att man också kan tänka på andra sätt.

– Det finns ju också en slutkund. Man kan också tänka på djuren som kunder. Hur tillfredsställer man deras behov bäst?

Att tänka långsiktigt har stor betydelse för lönsamheten. Birgitta Falk tog som exempel att man måste se hela flödet från spädkalvtiden till mjölkko. Det kan vara värt att lägga ned extra tid på kalven, även om man egentligen inte har tid kortsiktigt, för att vinna på det i ett senare skede.

Slöseri och ordning och reda

Det finns 14 principer inom Lean, och dit hör bl a att se ta bort slöseriet och onödiga moment. Nils-Henrik Eriksson, mjölkbonde i Rogsta, som provat Lean Lantbruk i 18 månader, var inbjuden att dela med sig av sina erfarenheter. Han berättade bl a om hur han ordnat ett skåp i ladugården med de nödvändigaste verktygen. Då slipper man springa in till verkstaden varje gång, och sparar tid. Han har också skapat ordning och reda i verkstaden, för att man lätt ska hitta det man söker. Tidsbesparing och mindre irritation är följden.

Nils-Henrik Eriksson, mjölkbonde i Rogsta, och i bakgrunden Carina Forslund, Milafo, Häbbersfors.

Detta var också något som David Nasai, från Holmgården i Piteå, tog fasta på.
– Skitskrapor och verktyg försvinner, och det går mycket tid att hitta rätt sak. Annat slöseri är traktorer som står på tomgång och att lysen inte släcks, säger han.

David Nasai.

Vad är standard på djupströbädd?

En annan grundprincip är att ha stabila och säkra system, att alla i verksamheten gör på samma sätt. Om djuren är kunder ska de kunna förvänta sig att bli behandlade likadant, oavsett vem som arbetar i ladugården.

– Hur ska man kunna standardisera vad som är en bra djupströbädd och skapa rutiner med fasta strödagar, funderade Peter Holmberg. Om man bestämt att ströa
varannan dag, och så blir det tex väderomslag med helt
andra ströbehov?

Birgitta Falk menar att här måste man bestämma sig för vad man inom företagat anser vara en bra standard på en djupströbädd.
- Hur ska det se ut? Vad räknas som geggigt? Ett tips är att ta en bild på hur det ska se ut, sade hon.

Lära sig delegera

Mycket inom lean handlar om ett gott ledarskap. Att skapa engagemang bland de anställda för att få en så bra verksamhet som möjligt. Att skapa ett klimat där det uppmuntras att man påpekar fel och fadäser som man själv bidragit till, för att hela tiden kunna jobba med ständiga förbättringar. Bonden måste också kunna släppa på kontrollen, och kommunicera hur hen vill att resultatet ska bli.

– Men det är svårt att jobba via andra. Ofta känns det som det går snabbare att göra det själv. Det här att gå runt och inta ledarrollen kan också vara svårt, då man hellre vill fara och plöja själv! Man måste påminna sig själv, och bli påmind om, vad ens roll är och var man gör mest nytta, konstaterar Peter Holmberg.

Regelbundna veckomöten där mål för vad som ska göras sätts upp, och man också för protokoll, är något som Nils-Henrik Eriksson infört på gården i Rogsta.
- Genom en bra strukturer på dessa möten får vi upp problem till ytan. Vi kan också se vad som inte blivit gjort, och varför. Jag vill absolut inte vara utan dessa möten, underströk Nils-Henrik Eriksson.

18 månaders program

Det är LRF och ett antal rådgivningsorganisationer som nu erbjuder ett 18 månader långt program inom Lean lantbruk, med olika nivåer och kostnader, i norra Sverige. De planeras komma igång under våren, och kan appliceras inom såväl mjölk, som andra branscher. Birgitta Falk kommer att vara coach.

Kontakt

birgitta.falk@lrfkonsult.se
Telefon: 0934-558 22
Mobil: 070-667 74 59