LRF har länge kopplats ihop med Centern, vilket inte alltid är positivt vid medlemsrekrytering, om de man vill värva har andra politiska åsikter, menar LRF Ungdomen i länet. De ser också en fara i förtroendevalda inom LRF samtidigt skulle kunna företräda Sverigedemokraterna, som man menar är ett främlingsfientligt parti.

Detta är bakgrunden till den motion som antogs vid LRF Ungdomens årsmöte i Hörnsjö den 20 november. Årsmötet vill att LRF Ungdomen riks och LRF riks ska arbeta fram en policy hur man kan kombinera politiska förtroendeuppdrag med uppdrag inom LRF.

Vid årsmötet beslutades också att styrelsen ska vara oförändrad, med Pär Antonsson, Övre Bäck, som ordförande.