Det var tidigare i höst som EU-kommissionen beslutade om den nya områdeskartan för bl a den viktiga nationella ersättningen (Norrlandsstödet) för 2016. Ersättningen är statlig och betalas ut för att kompensera för nackdelar som jordbruket i norr har, bl a odlingsförutsättningarna.

Stödbeloppen varierar beroende på var i geografin jordbruket befinner sig, och i den nya kartan blev ett antal mjölkföretag stora förlorare. Men regeringen har nu beslutat att under en övergångsperiod på tre år kompensera de bönder som drabbas värst. Kompensationen innebär att de som mest förlorar tolv öre per kilo mjölk.

Ville behålla den gamla kartan

LRF har i första hand kämpat för att den gamla kartan skulle behållas ett år till. I andra hand att de mest utsatta företagen skulle få kompensation.

– Även om vi nu får leva med den nya kartan under 2016 hoppas vi mycket på det möte som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjudit in producenter till nästa år. Där ska en översyn av kartan till 2017 diskuteras, säger Arne Lindström.

Annat än temperatur påverkar

LRF har påtalat att den nya kartan saknar såväl verklighetsförankring som konsekvensbeskrivning. I områdesindelningen har det enbart tagits hänsyn till temperatur. Men mycket annat, som arrondering, djurtäthet och jordmån, påverkar också möjligheterna att bedriva jordbruk i norra Sverige.