Berätta om dig själv!
- Jag är jurist och jobbar på LRF Konsult sedan drygt ett år tillbaka. Dessförinnan arbetade jag drygt fem år på Umeå tingsrätt och mark- och miljödomstolen. Min inriktning är mot mark- och miljörelaterad juridik, vilket innebär frågor om fastighetsrätt, plan- och byggrätt och miljörätt. Jag bor i Umeå med min fru och fritiden går till stor del ut på att färdigställa vårt hus som vi började bygga 2013. Jag har också en mindre skogsfastighet tillsammans med min far där vi gör olika åtgärder såsom avverkningar, vägbygge och dikning.

Hur kom det sig att du tackade ja till det här vikariatet?
- Det här är en chans att kombinera mitt ämnesintresse med min erfarenhet från domstolsvärlden och arbetet som ombud i enskilda fall. Det ska bli roligt att jobba för att öka den breda nyttan av ett LRF-medlemskap och jag hoppas på att snappa upp mycket av det som händer på äganderättsområdet. Det är också en möjlighet att länka ihop LRF med dotterbolaget LRF Konsult för att skapa en ännu större nytta för kunder och medlemmar.

Vilka är de viktigaste äganderättsfrågorna att driva i norra Sverige tycker du?
- Det gäller att vara vaksam på vilka krav som ställs på skogsbruket nu och i framtiden, det påverkar förstås väldigt många medlemmar och stora ekonomiska värden i vårt område. I vissa områden är också allemansrätten och rennäringen heta frågor som vi kommer att behöva arbeta mera med framöver.

På vilket sätt läggs ditt arbete upp?
- Jag har bara möjlighet att arbeta halvtid, och det är givetvis en begränsning. Jag kan vara svår att nå via telefon, men e-post brukar alltid fungera smidigt. Det är ett stort geografiskt område, men jag är van att arbeta på distans för att få så mycket som möjligt gjort på den tid som finns.

Hur länge ska du vikariera för Ida Nyberg?
- Till att börja med är det till september 2016, därefter får vi se hur situationen ser ut.