– Det handlar om flera månaders försening, och allt p g a byråkraternas oförmåga. Det är helt oacceptabelt, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

 Kompensationsstödet betalas ut till jordbruk som befinner sig i mindre gynnade områden, som t ex norra Sverige, och är en ersättning som betalas ut av EU. Detta stöd, tillsammans med den nationella  ersättningen, är betydelsefulla stöd för jordbruken i området. Normalt skulle hela kompensationsstödet för 2015 ha betalats ut innan årets slut, men nu meddelar Jordbruksverket att upp till 85 procent av det stöd lantbrukaren har ansökt om ska ha betalats ut tidigast i mars 2016.

– Det kan jämföras med att en anställd skulle få vänta på sin lön i flera månader. Nu kan bönder tvingas skuldsätta sig än mer och låna hos bankerna med stödet som säkerhet. Det betyder att kostnaden hamnar hos bönderna, istället för de som orsakat förseningen, säger Arne Lindström.

"Dåliga ursäkter"

Jordbruksverket hänvisar till de stora reformerna som införts tillsammans med ny EU-politik, och att IT-systemen för att hantera detta har tagit tid att ta fram. Men LRF Västerbotten anser att det är dåliga ursäkter.
– Länsstyrelserna skyller på Jordbruksverket, som skyller på regeringen, som skyller på tidsbrist och den gamla regeringen, och den gamla regeringen skyller på EU och Bryssel. Det är många kockar och en fruktansvärd soppa! säger Arne Lindström.

Finland ligger före

LRF Västerbotten hänvisar till att det som är omöjligt i Sverige är fullt möjligt i grannlandet Finland, som är med i samma EU. Här har man p g a jordbrukets ekonomiska svårigheter, betalat ut 85 procent av kompensationsstödet redan i oktober 2015.

– Bönderna i Sverige ska givetvis också ha sin berättigade ersättning i tid. Om svenska staten får vänta på pengarna från EU på grund av regelverk, systemfel eller en byråkrati som vuxit byråkraterna över huvudet, så ska det också vara statens problem och statens kostnad - ingen annans, menar Arne Lindström.