LRF Västerbotten håller regionstämma i Lycksele den 17 mars, och såväl förtroendevalda som övriga LRF-medlemmar är välkomna. På kvällen blir det middag och dans, med möjlighet till övernattning. Stämmofullmäktig får
detta kostnadsfritt. Övriga bjuds på middag med dans men får bekosta övernattningen själva.

Dagen efter ordnar LRF, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, ett antal seminarier för LRF-medlemmar från 08.30 fram till lunch.
– Vi hade en enkät ute bland medlemmarna och de seminarier som fick flest röster genomförs nu. Man har möjlighet att gå på två av tre seminarier, berättar Annika Häggmark.

Seminarierna:

A. Hoten mot skogsägandet

Här presenteras LRFs satsning på äganderättsexperter, och vilka utmaningar som framför allt skogsägare står inför. Det handlar om attityder som börjar formas i samhället, som uttryck som ""vår skog" och "skogen vi ärvde", när det i själva verket inte är allmänheten utan enskilda personer, familjer eller bolag som äger skogen.

B. Affärsmannaskap, kunskap för framgång

Hur kan jag utvecklas som företagare? Darryl Finell, en uppskattad föreläsare som bl a medverkar i LRFs digitala utbildning om affärsmannaskap, berättar om LRFs satsning. Han lyfter ämnen som målstyrning, omvärldsbevakning, affärsutveckling, ledarskap och försäljning. På seminariet deltar även ett antal företag som delar med sig av sina erfarenheter.

C. Västerbotten blir vad äter

Namnet på seminariet är den slogan som LRF Västerbotten använder vid kommunikation med konsumenterna. Seminariet hålls av Cecilia Boman, som arbetat med LRFs stora konsumentsatsningar, exempelvis Bonde på Köpet och ICA-samarbetet. Hon berättar om hur man på bästa sätt kan kommunicera konsumenter. Här diskuteras även vilka konkreta aktiviteter lokalavdelningarna kan genomföra.

Anmäl ditt deltagande redan nu!

Sista dagen för anmälan är den 1 mars.