Anmälan gör de senast den 4 mars, gäller även fullmäktige. 

 Elva motioner från lokalavdelningarna har kommit in. Dessa är:

 • Översikt av medlemsavgifter (Sorsele storavdelning)
 • Oskälig höjning av medlemsavgiften! (Blåvikssjöns LRF-avdelning
 • Konsekvensen av importerade sopor och returträ (Vindelbygdens LRF-avdelning)
 • Fastighetsköp (Vindelbygdens LRF-avdelning)
 • Skyddad skog (Vindelbygdens LRF-avdelning)
 • Röjsågskörkortet (Vindelbygdens LRF-avdelning)
 • Den politiska obundenheten (LRF Ungdomen)
 • Förlängning av årsmötesperioden (Lövångerbygdens LRF-avdelning)
 • Gamla vägreservat (Stöcksjöortens LRF-avdelning
 • Småskalig slakt (Stöcksjöortens LRF-avdelning)
 • Nödslakt (Röbäck-Skravelsjö LRF-avdelning)

Dagen efter den 18 mars, erbjuds du delta i olika seminarier på följande teman:

 • Hoten mot skogsägandet (LRFs satsning på äganderättsexperter, och utmaningar
  skogsägare står inför.)
 • Affärsmannaskap, kunskap för framgång (Målstyrning, omvärldsbevakning, affärsutveckling,
  ledarskap och försäljning)
 • Västerbotten blir vad vi äter (Kommunikation med konsumenter)

Läs om allt inför stämman!