Förslaget har kommit från styrelserna i de båda regionerna.
– Det har bl a med ekonomi att göra, vi vill undersöka om det går att hitta samordningsfördelar. Det är också en ganska naturlig följd, då vi under en längre tid samarbetat och drivit gemensamma frågor, säger Arne Lindström, som vid stämman fick förnyat förtroende som ordförande för LRF Västerbotten.
Om båda regionerna går ihop till en får den uppåt 10 000 medlemmar. LRF Norrbottens stämma sade den 2 mars också ja till en utredning.


Helena Jonsson och Arne Lindström.

"LRF är de nya miljöaktivisterna"

Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, gästade stämman. Hon pekade bl a på att politikers och miljöorganisationers enda verktyg i verktygslådan är fler regler, sanktioner och straff.

- Det är så omodernt, så 80-tal! Vi har inget emot miljöarbete, men det vi har emot är att kostnaderna läggs på våra företag. Det är ju vi som sitter på resurserna och lösningarna, och gör något för miljön varje dag. Det är vi inom LRF som är de riktiga miljöaktivisterna, det är vi som är den nya miljörörelsen, sade Helena Jonsson.
Elva motioner behandlades, men av ingen av dem gick vidare till riksförbundsstämman.

Styrelsen består av Arne Lindström, Röbäck, Lotta Folkesson, Selsberg, Micael Forslund, Häbbersfors, Pär Antonsson, Övre Bäck, Ingrid Sundbom, Kålaboda, Helena Ågren, Västra Selet och Erika Estreen, Överröda.