Kursen "Att vara företagare i gröna näringslivet" ordnades av LRF Västerbotten och LRF Norrbotten och riktade sig till främst till medlemmar inom LRF Ungdomen, och hölls den 6 april på Medlefors folkhögskola i Skellefteå.

Kundens behov

Generationsskifte var ett givet ämne, men även t ex att studera marknaden och att förstå kundens behov.
– Det är skillnad på vad kunden vill ha och vilka egentliga behov den har, konstaterar Darryl Finell, och för att få reda på det måste man fråga.


Patrik Myrestam och Mikaela Rosengren Hansson, Roknäs, på kursen i Skellefteå.

"Vi kan göra mer"

Han tog som exempel företaget som ska hämta djur till slakt, och måste åka på tre olika ställen för att bonden inte har alla djuren samlade på en gård. Det kostar i chaufförstimmar. En annan sak är att se till att en bra plogad uppfart. Genom att uppfylla kundens behov kan köttbonden förhandla och eventuellt få mer betalt.
– Vi kan göra mycket mer som företagare än att bara säga att vi får för lite betalt för köttet, menar Darryl Finell.

Emelie Edlund, Hössjö, ville lära mer om företagande.

LRF har utbildningsmaterial

Kursen pågick en hel dag och många andra ämnen togs upp. Den som är nyfiken och vill få tips på hur man kan utveckla sitt företagande kan ta del av LRFs utbildningsmaterial. Det finns både korta filmer och andra avsnitt att ladda ned för lyssning. Visst material är tillgängligt exklusivt för LRF-medlemmar.