Med betande kor, prunkande växtlighet och ljusa nätter visar sig landsbygden nu från sin bästa sida. För LRF lokalt och regionalt finns goda möjligheter att fånga konsumenternas intresse för lokalproducerad mat. LRF Västerbotten har i år beslutat att särskilt lyfta den lokala osten i kommunikationen, för att stötta mjölkbönderna, och har tagit fram ett koncept som riktar sig till barnfamiljer.
– Det är en slags tre-kamp för barn som man kan använda sig av på sommarmarknader etc. Aktiviteten genomsyras av budskapet att tio liter mjölk blir 1 kilo ost, och vill man ha kvar de lokala bönderna med allt det ger, ska man köpa lokal ost, berättar Eva Carlsson, kommunikatör, LRF Västerbotten.

Material finns att beställa

Det övergripande budskapet är"Västerbotten blir vad vi äter", och det finns skyltar, kassar och annat material framtaget som går att beställa via regionkontoret.

 


LRFs lokalavdelningar Vännäs och Högås-Pengsjö har redan genomfört en aktivitet i samband med Självhushållsmässan i Vännäsby den 14 maj (bilden ovan). Här fanns 40 utställare på plats, och det såldes allt från fjäderfä och potatis till hantverk och ost. Arrangörerna Leva gård och Eko Trädgård uppskattar att cirka 2 000 personer besökte mässan. LRF-avdelningarna hade egen monter, där de snabbt sålde slut på ostar från Norrmejerier.
– För konsumenten blir det ett personligt möte när de får träffa oss mjölkbönder. Många vet inte om att det går så mycket mjölk till att göra ost, okunskapen är ett stort problem. De tänker inte på konsekvenserna när de köper ost från Tyskland, så det är viktigt att berätta om det här, säger Ellinor Lundberg, mjölkbonde i Norrmalm, Vännäs.

LRF medverkar på

matfester i Skellefteå och Umeå

LRF Västerbotten kommer i samarbete med Norrmejerier att delta med "ost-konceptet" på Matfesten i Skellefteå, i slutet av augusti och Umeå Smakfestival, i september. Förtroendevalda inom LRF, främst mjölkbönder, ska då möta konsumenterna på plats.
Inför festligheterna planeras även för korta filmer med lokala profiler som berättar om varför de väljer lokal mat, samt med bönder som förklarar sambandet tio liter mjölk=1 kilo ost.